لبهای تردم را به سوی تو هدایت می کنم
در لابلای چین لبهایت سرایت می کنم
شیرین لبه شیرین سخن...تاب و تب دنیای من!
با واژه ی دو وجهی "عشقم" صدایت می کنم/

/ 0 نظر / 20 بازدید