اینجا اتاقم سرد و تاریکه،اینجا دلم یکریز می گیره

پروانه های شهر بیمارند، هر روز یک پروانه می میره

اینجا همه معتاد رویاییم،آزادیِ یک خواب ممنوعه

پروانه باشیم و رها باشیم،پروانه بودن جرم مشروعه

شبهای تاریکو بگیر از من،باغ نگاه من چه بی تابه

نادیده باشه این سیاهی ها، رنگین کمون یک روز می تابه

تو دل دله یک انفجاریم و،پرواز پروانه فراموشه

پر می کشن پرهای پروازم،راه عبور من چه خاموشه

پروانه ی من بال و پر می زد،وقت ظهور شعله های نور

هر روز یک پروانه می میره،پرپر مثه شاخه گلی بر گور...

 

 

/ 1 نظر / 25 بازدید

دیوانه احمق