منقار زمین بیش از حد باز شده

هر طرف سر مى چرخانم حرف است

وقتى پچ پچ ها گوش همه را کر مى کند و گوش من را کور...

بهتر دیده ام که نشنوم... 

/ 0 نظر / 12 بازدید